Vrijwilliger cliëntenraad
DOPPA zorg

Functieomschrijving

Wat houdt het deelnemen aan de cliëntenraad in:

 • Als vrijwilliger bij de cliëntenraad krijg je de gelegenheid om je in te zetten voor de belangen van de cliënten van DOPPA zorg. Dit is een belangrijke taak die voortkomt uit de’ Wet medezeggenschap cliënten Zorginstellingen’ en de ‘Jeugdzorgwet’. Deze wetten geven cliënten het recht om over een aantal onderwerpen binnen de organisatie mee te denken en advies te geven. Dit gaat over onderwerpen die direct van invloed zijn op de cliënten zoals het behandelplan, het zorgaanbod en allerlei praktische zaken.
 • Deelnemen aan de cliëntenraad is een leerzame ervaring en zal een mooie aanvulling op je cv vormen. Wij verwachten een pro actieve en zelfstandige houding van de leden van de cliëntenraad. Goed kunnen samenwerken en helder kunnen communiceren is van belang om ideeën en suggesties in bruikbaar advies te kunnen omzetten.
 • De leden van de cliëntenraad vervullen verschillende rollen zoals die van secretaris, voorzitter en/of penningmeester. Er wordt van de vrijwilliger verwacht bereid te zijn 1 van deze rollen te gaan vervullen.
 • De cliëntenraad inventariseert regelmatig wensen en meningen van de cliënten van DOPPA zorg. De cliëntenraad informeert cliënten over de werkzaamheden van de cliëntenraad en de resultaten daarvan.
 • Onze locaties bevinden zich in Enschede, Oldenzaal en Almelo en in overleg kan de cliëntenraad op 1 van deze locaties haar vergaderingen houden. De cliëntenraad komt minimaal 1 keer per jaar bijeen en minimaal 2 keer per jaar in een overlegvergadering met DOPPA zorg. Tussendoor kan advies worden gevraagd.
 • Leden van de cliëntenraad worden benoemd voor een periode van 2 jaar.

Functie eisen

Welke kwaliteiten verwachten wij van jou:

 • Je hebt directe ervaring of betrokkenheid met de zorgverlening van DOPPA zorg. Dat kan zowel als cliënt als cliëntenvertegenwoordiger zijn.
 • Je stelt het belang van de cliënten voorop en kan onderscheid maken tussen eigenbelang en het belang van de cliënten.
 • Je bent gemotiveerd om vanuit cliëntenperspectief een mening te vormen over diverse onderwerpen die de dienstverlening van DOPPA zorg betreffen.
 • Je hebt voldoende tijd en inzet om vergaderingen voor te bereiden, je bent in staat om beleidsstukken en zakelijke documenten te lezen en je te verdiepen in de werkzaamheden van DOPPA zorg.
 • Je kunt omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • Je hebt de ambitie om de kwaliteit van onze organisatie te willen verbeteren en je onderschrijft onze missie en visie.
 • Voor deze functie is een VOG verklaring vereist.

Inschaling

Wat bieden wij jou vanuit onze organisatie:

 • Een prettige en flexibele omgeving om je stem te laten horen, waar volop ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Een vergoeding voor je inzet en gemaakte reiskosten.
 • Een heldere overlegstructuur en korte lijnen met leidinggevenden en directie.
Type Vacature
Organisatie DOPPA zorg
Locatie DOPPA zorg
Postcode 7512 GJ
Stad Enschede
Werkveld Geestelijke gezondheidszorg
Opleidingsniveau Hbo
Arbeidstijd In overleg
Arbeidsovereenkomst Nader te bepalen
Functie(s) Vrijwilliger
Publicatiedatum 04-03-2022
Reageer voor 02-09-2022
Ingangsdatum 04-03-2022
Nummer 108700
Doorsturen Bekijk PDF

DOPPA zorg

DOPPA zorg is op 1 januari 2007 opgericht door Ernee Bos. Haar praktijk voor psychologische en didactische hulpverlening is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige zorgorganisatie, die een breed aanbod kan bieden op het gebied van GGZ. DOPPA zorg is een zorgbedrijf met een visie en een missie. Wij vinden dat iedereen die psychische, emotionele of sociale problemen heeft goed geholpen moet kunnen worden, zonder van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Waar staat DOPPA zorg voor? • DIDACTISCH | huiswerkbegeleiding • ONDERSTEUNEND | ambulante begeleiding, ondersteuning zelfstandig leven • PSYCHOLOGISCH | kindertherapie, relatietherapie, behandeling, diagnostiek • PEDAGOGISCH | gezinsondersteuning, opvoedadviezen • ACTIVEREND | ambulante begeleiding, ondersteuning zelfstandig leven Vanuit onze groepspraktijk zijn er heel veel mogelijkheden om mensen van alle leeftijden en met de meest uiteenlopende hulpvragen van dienst te kunnen zijn. DOPPA zorg is een zorgorganisatie die er is voor mensen met psychosociale, psychische en psychiatrische problemen en dit doen wij zowel individueel als in groepsverband op creatieve en flexibele wijze. DOPPA zorg is een zorgbedrijf met een visie en een missie: • Iedereen die psychische, emotionele of sociale problemen heeft moet goed geholpen kunnen worden, zonder van het kastje naar de muur te worden gestuurd. • Problemen zijn er om te worden opgelost. We kijken dus niet alleen naar wat er niet goed gaat, maar juist ook naar de pluspunten en de dingen die goed gaan. • We vinden het zeer belangrijk om iedereen in zijn/haar waarde te laten en om zowel betrokkenheid als objectiviteit te bieden. • We stellen realistische doelen, zodat iedereen het beste uit zichzelf kan halen. • We streven naar meer zelfredzaamheid, stabiliteit en weerbaarheid.

Meer over DOPPA zorg