Vacatures bij Incluzio Uitvoering Oost

Incluzio Uitvoering Oost is een dynamische organisatie. Ondernemerschap, kansen zien én krijgen en continu leren en groeien staan centraal. Incluzio Uitvoering Oost voert sinds 2018 het nieuwe wijkwelzijnswerk uit in Enschede, stadsdelen Zuid en West. Dit doen wij onder de naam SVEN; Samen Versterken van Enschede door Noaberschap. Samen met inwoners, het stadsdeelmanagement, de wijkteams en (in)formele organisaties werken wij aan het bevorderen van de leefbaarheid. Dat doen wij vanuit het gedachtengoed van de inclusieve wijk. Bewoners staan bij ons centraal. Wij werken vraaggericht en in co-creatie aan sociale verandering. ‘Present zijn’ in de buurten en wijken, doen wat nodig is, werken aan verbinding in de samenleving, mensen laten meedoen, dat is waar SVEN en Incluzio Uitvoering Oost voor staan.Geen locaties gevonden

Incluzio Uitvoering Oost

Velveweg 55

7533 XE

053 - 461 92 26

Vacatures

Deze organisatie heeft momenteel geen vacatures gemeld bij ZorgSelect.

Organisaties

Incluzio Uitvoering Oost

Werkvelden

  • Welzijn
  • Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Website

www.incluziouitvoering.nl

Hoofdlocatie

Incluzio Uitvoering Oost

Velveweg 55

7533 XE

053 - 461 92 26