Vacatures bij Leger des Heils regio Noordoost

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl
 
Binnen onze regio werken ca. 650 medewerkers en we zijn onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G). Wij werken vanuit de gedachte dat ieder mens er toe doet en recht heeft op goede zorg. Wat zijn of haar afkomst of hulpvraag ook is. Onze drijfveren zijn rechtvaardigheid, solidariteit en professionaliteit. Met maatwerk willen we gericht zorg bieden, waarbij wij uitgaan van de mogelijkheden en ontwikkelingskansen van elke individuele deelnemer. Wij werken intensief samen met andere instellingen voor hulp- en zorgverlening, de gemeenten, woningcorporaties, bewonersorganisaties en overige belangrijke partijen.Geen locaties gevonden

Huis&Haard Beuningen (Overijssel)

Paandersdijk 2

7588 PZ

Beuningen

Huis&Haard Leliestraat Enschede

Leliestraat 2

7514 XM

Enschede

Leger des Heils W&G Noordoost

Dr. van Thienenweg 2

8025 AL

Zwolle

088 0652240

Organisaties

Leger des Heils regio Noordoost

Werkvelden

  • Thuiszorg
  • Verpleging & Verzorging
  • Gehandicaptenzorg
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Welzijn
  • Overig
  • Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
  • Reclassering
  • Jeugdzorg

Website

https://www.legerdesheils.nl