Vacatures bij SamenTwente

Gezond, veilig & vitaal


SamenTwente
Eén SamenTwente van en voor onze 14 Twentse gemeenten. Wij zijn een overkoepelende organisatie voor de organisaties: GGD Twente, Veilig Thuis Twente (VTT) en Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT) en voor de coalities: Twentse Koers, Samen14 en Kennispunt Twente.


Samen met de 14 gemeenten en onze ketenpartners zetten we ons in voor gezonde, veilige en vitale inwoners van Twente.


Veilig Thuis Twente
Veilig Thuis Twente is er voor slachtoffers, direct betrokkenen, omstanders en professionals die te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis Twente voert haar taak als regionaal advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling uit voor de 14 gemeenten in Twente.


De missie van Veilig Thuis Twente is het stoppen van alle vormen van huiselijk geweld tegen volwassenen en kinderen. Het opheffen van acute onveiligheid en het creëren en borgen van duurzame veiligheid binnen huiselijke situaties staat centraal. De werkzaamheden van Veilig Thuis Twente zijn verankerd in de Wmo.


GGD Twente
De gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) Twente is de gezondheidsdienst voor alle inwoners van Twente. De GGD vormt een belangrijke verbinding tussen overheid en gezondheidszorg. GGD Twente maakt zich sterk voor de gezondheid van alle Twentenaren. Kwetsbare groepen hebben hierbij bijzondere aandacht.


GGD Twente heeft een breed scala aan werkzaamheden. Deze komen voort uit de Wet publieke gezondheid of andere wetten of regelingen. Het overgrote deel bestaat uit uitvoerende werkzaamheden, zoals de consultatiebureaus binnen de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast adviseert de organisatie aan de Twentse gemeenten en maatschappelijke partners.

OZJT
De Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT) geeft uitvoering aan de samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten op het gebied van jeugdhulp. De basistaak van de organisatie is de inkoop, het contractmanagement en contractbeheer voor de jeugdhulp. In de Regiovisie Jeugdhulp wordt beschreven over welke jeugdzorg het precies gaat.


Door inkoop, contractmanagement, monitoring en expertise efficiënt te organiseren voor de 14 gemeenten, draagt OZJT bij aan een duurzaam en betaalbaar zorgstelsel in Twente. Een zorgstelsel waarbij inwoners zo zelfstandig en zelfsturend mogelijk thuis kunnen leven en waarin zij dichtbij de juiste en professionele hulp kunnen krijgen. In Twente gebruiken we het Twents Model om de juiste jeugdhulp en/of WMO maatwerkvoorziening in te zetten voor onze inwoners.Geen locaties gevonden

Nijverheidsstraat 30

7511JM

Enschede

GGD Twente in Enschede

Nijverheidstraat 30

7511JM

Enschede

GGD Twente, locatie Almelo

0

7609PP

Almelo

GGD Twente, locatie Hengelo

Lansinkesweg 4

7553AE

Hengelo

GGD Twente, Regio Twente

Nijverheidstraat 30 0

7511JM

Enschede

GGD Twente, standplaats Enschede

* 0

7511JM

Enschede

Organisaties

SamenTwente

Werkvelden

  • Jeugdhulpverlening
  • Welzijn
  • Overig
  • Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
  • Gemeentes
  • Jeugdzorg

Website

https://samentwente.nl/