Woonbegeleider De Zonnesteen
Stichting De Passerel

Functieomschrijving

VACATURE WOONBEGELEIDER DE ZONNESTEEN

Wat als je niet zelf kunt vertellen wat je voelt, denkt, wilt of ziet en tijd nodig hebt om te ervaren, te proeven en te beleven? Wil jij mijn woonbegeleider zijn en je op mij afstemmen om, samen met mijn ouders, te zorgen dat het mij lukt?

Binnen Woonvorm Homerus, de Zonnesteen, geven wij, samen met ouders en familie, vorm aan een veilig thuis voor een groep jongeren. Deze jongeren hebben ernstig meervoudige beperkingen en zijn rolstoelafhankelijk. De dagelijkse zelfzorg zoals eten, drinken en lichamelijke hygiëne verrichten wij als hun begeleiders. Hierin werken we zeer nauw samen met hun ouders. Wij zien deze samenwerking als een partnerschap. We delen hun ervaringen waar wij, als professionals, een passende vorm aan geven.

Voor ons is het een vanzelfsprekendheid dat ouders hun kind(eren) door en door kennen, wij mogen een tijd met ze meelopen. Als begeleider kijk je altijd naar de mogelijkheden, naar de signalen, hoe klein ook. Een glimlach, een uitroep of een trekking in het lijf. Het draagt allemaal een boodschap in zich. Om dit te blijven zien en om de jongere in zijn of haar tempo te kunnen volgen vraagt bepaalde kwaliteiten. Doorzettingsvermogen, geduld, het moment kunnen beleven door je eigen zorgen los te laten. Soms is het moeilijk, met vallen en opstaan. Fouten maken hoort erbij. Je verricht veel verzorgende handelingen, dat brengen de verschillende beperkingen van de jongeren met zich mee. Je wordt bevoegd en bekwaam gemaakt door het in de praktijk toe te passen, vaak te herhalen en door scholing.

In de praktijk zal een integrale samenwerking ontstaan tussen de woning en dagbesteding. Zo bieden we de jongeren een fijn thuis. Ook wordt er integraal samengewerkt binnen de gehele woonvorm Homerus, dagbestedingslocatie De Baskuul en soortgelijke woonvormen.

Functie eisen

Deskundig met humor

Ondersteuningsbehoeften kunnen per moment veranderen, onze begeleiding is maatwerk. We hebben korte communicatielijnen zodat we snel kunnen organiseren. Als teamlid heb je ambitie en ben je daadkrachtig aan de ene kant, kun je relativeren en de humor zien aan de andere kant. Je hebt altijd je eigen deskundigheid en gezond verstand bij je. Hierdoor geef je jezelf en je collega's de ruimte en het vertrouwen. We vragen je om op een open manier te communiceren. We schuwen de wrijving niet als dat ons doel dient. Je staat niet alleen, we gaan het samen aan. Jij, de ouders, je collega's, het zelfregulerende team waar je lid van bent en de organisatie. We vullen elkaar aan en hebben elkaar nodig om deze jongeren een veilig thuis te kunnen bieden. 

Wat ga je doen

Als woonbegeleider lever je een bijdrage aan de uitvoering van de individuele persoonlijke plannen. Dit doe je door ondersteuning en begeleiding te geven bij ADL-activiteiten en bij de uitvoering van recreatieve/ontspannende activiteiten. Samen met je collega’s en de jongeren draag je zorg voor een veilige en stabiele leefomgeving en binnen het team heb je een signalerende rol. Daarbij beantwoord je vragen van ouders over de dagelijkse gang van zaken en rapporteer je bijzonderheden. Ook verricht je verzorgende en huishoudelijke werkzaamheden. Je bent daarnaast bereid om volgens rooster te werken in wisselende diensten en onregelmatige werktijden, ook in het weekend.

Inschaling

Wat bieden wij

Je komt te werken in een, bevlogen, zelfregulerend team met volop mogelijkheden om je zelf te ontwikkelen.

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de CAO Gehandicaptenzorg en je ontvangt een salaris conform functieschaal (FWG) 30.

We bieden een dienstverband van 8 tot 16 uur, waaraan we, samen met jou een flexibele invulling geven.

Voor nieuwe medewerkers geldt dat je start met een arbeidsovereenkomst voor een jaar, met zicht op een vast dienstverband.

Bijzonderheden

Goed om te weten

Voor vragen kun je contact opnemen met Monique Bloem (teamcoördinator) of met Priscilla Bruggink (persoonlijk begeleider) op 055-5275882.

Deze vacature wordt zowel intern als extern bekend gemaakt, interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang in de procedure. Wij vragen bij indiensttreding een actuele verklaring omtrent gedrag (VOG).

De gesprekken vinden plaats in week 26.

Solliciteren

Heb jij een MBO opleiding op minimaal niveau 3 en wil jij jouw kwaliteiten inzetten binnen De Passerel en wil je onderdeel worden van ons team?

Motiveer dan waarom en stuur je brief met motivatie en CV uiterlijk 17 juni 2019, onder vermelding van vacaturenummer 019-48 naar: monique.bloem@de-passerel.nl

Type Vacature
Intern nummer 019-48
Organisatie Stichting De Passerel
Locatie De Passerel Gemeente Apeldoorn
Postcode 7311 AK
Stad Apeldoorn
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Niveau 3
Arbeidstijd In overleg
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, voor een jaar met mogelijkheden voor verlenging
CAO Gehandicaptenzorg
Informatie verkrijgen bij Zie vacaturetekst
Functie(s) Woonbegeleider
Publicatiedatum 27-05-2019
Reageer voor 17-06-2019
Ingangsdatum 27-05-2019
Nummer 46131
Doorsturen Bekijk PDF

Stichting De Passerel

De Passerel biedt met 470 medewerkers zorg aan bijna 1000 cliënten binnen de gemeenten Apeldoorn, Epe en Voorst. Mede door de keuze voor diversiteit in ons aanbod en kleinschalige locaties lukt het ons om overzichtelijk en toegankelijk te blijven. We bouwen verder op de fundamenten van vroeger. De huidige vorm van onze organisatie heeft zich in 1999 vanuit een fusie gevormd. De samenwerking met ouders, individueel of in groepsverband, is essentieel voor ons bestaan. Ouders en verzorgers kunnen de zorgvraag van onze cliënten namelijk duidelijk maken. Door nauw aan te sluiten bij de uiteenlopende vragen die we in de afgelopen jaren hebben gekregen, hebben wij een breed assortiment aan dagbesteding, woon- en werklocaties. Wij bieden onze zorg verspreid over de hele regio aan. Zowel in speciale voorzieningen als op ambulante basis thuis, op de werkplek, in het onderwijs of in reguliere kindercentra.

Meer over Stichting De Passerel