Zelfstandig werkende Verzorgende IG
Stichting Thuisteam Twente

Functieomschrijving

Wegens een toename van het aantal cliënten zijn wij op zoek naar een:

Verzorgende IG (m/v) voor lichamelijke (wijk-)zorg en
begeleiding / ondersteuning zelfstandig leven – uren en werktijden in overleg

 

Wat doe je bij Thuisteam Twente? 

 • Je biedt persoonlijke verzorging en/of praktische ondersteuning aan zelfstandig wonende cliënten.
  Deze ondersteuning, op basis van de methodiek Krachtwerk, is individueel gericht en houdt zoveel mogelijk rekening met de wensen van de cliënt. Tegelijkertijd moet je soms ook duidelijk grenzen stellen en handhaven.
  Tegelijkertijd moet je soms ook duidelijk grenzen stellen en handhaven.
 • Je helpt de cliënt om zijn of haar, soms complexe, ondersteuningsvraag duidelijk te krijgen.
 • Samen met de cliënt, mantelzorgers en collega’s werk je planmatig aan het realiseren van zijn of haar doelen.
  Dit doe je volgens onze visie op ondersteuning en conform onze methodiek.
 • Als cliënten een intensieve hulpvraag hebben, werken wij met een team van drie of vier medewerkers.
  Een HBO begeleider of verpleegkundige stuurt dit (flexibele) team aan en draagt zorginhoudelijk de eindverant-woordelijkheid voor de geboden ondersteuning.

Functie eisen

Wat verwacht Thuisteam Twente van jou? 

 • Je hebt (minimaal) een diploma Verzorgende IG.
 • Je bent geregistreerd in het register V&VN of je laat je registreren.
 • Je hebt ruime ervaring in een vergelijkbare functie én met meerdere soorten problematiek.
 • Je neemt je verantwoordelijkheid als professional en bent transparant in je handelen
 • Je kunt als ondersteuner van soms kwetsbare of moeilijk te doorgronden mensen een goede balans vinden tussen professionele afstand en betrokken nabijheid. Dit is het moeilijkste dat er is in ons vak.
 • Je hebt een zelfstandige werkhouding met een no-nonsense mentaliteit.
 • Je kunt werken binnen kaders zonder een woud van gedetailleerde regels.
 • Je bent in het bezit van Rijbewijs B én een eigen auto.
 • Ondernemerschap en creativiteit. Geen 9-5 mentaliteit. Bij toerbeurt meedoen in 24/7-bereikbaarheidsdienst.

Inschaling

Wat kan je van Thuisteam Twente verwachten? 

 • Een werkomgeving waarbij de vraag van de cliënt centraal staat en normalisatie daarbij aansluit.
 • Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden door middel van training, coaching en intervisie.
 • Ruimte en faciliteiten om als professional verantwoordelijkheid te dragen en te nemen.
 • Een organisatie met een open cultuur en korte communicatielijnen.
 • Arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT

Kijk oo

Thuisteam Twente is een kleinschalig georganiseerde zorgorganisatie, werkzaam in de regio Almelo. Wij leveren maatschappelijke ondersteuning en praktische hulp aan mensen die het moeilijk vinden regie te voeren over hun dagelijks leven. Dat kan vanwege een verstandelijke, psychische, lichamelijke of cognitieve beperking. Of een combinatie van deze. Soms is deze ondersteuning tijdelijk en helpen wij iemand weer op weg. Soms is deze ondersteuning voor langere tijd of moeten we in overleg met de cliënt en diens omgeving onderdelen van het dagelijks leven zelfs blijvend overnemen. Thuisteam Twente denkt niet in doelgroepen maar bekijkt samen met de cliënt en diens omgeving wat er aan hulp nodig is en hoe dit het best kan worden georganiseerd. Als het nodig is, bieden wij naast ondersteuning en praktische maatschappelijke hulp ook verpleegkundig (toezicht), basisverzorging, huishoudelijke hulp, mantelzorgontlasting en (arbeidsmatige) dagactiviteit of ontspanning in onze ‘huiskamer’ Inloop aan de Aa.

 

Thuisteam Twente werkt in een extramurale setting. Een deel van onze cliëntengroep heeft echter in meer of mindere mate een beschermde woonomgeving nodig. Ons zorgaanbod is hier op afgestemd. In de eigen thuissituatie van de cliënt bieden wij veiligheid en structuur middels een Avondronde, 24/7 bereikbaarheidsdienst en korte lijnen tussen cliënt, zorgverleners en ondersteunende medewerkers. Uiteraard werken wij hierbij als het nodig is samen met behandelaren en veiligheidsinstanties.

Kijk voor onze actuele vactures ook op www.thuisteamtwente.nl/vacature

Type Vacature
Organisatie Stichting Thuisteam Twente
Locatie Stichting Thuisteam Twente
Postcode 7607
Stad Almelo
Werkveld Thuiszorg
Opleidingsniveau Mbo
Arbeidstijd In overleg
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd met uitzicht op vast
CAO Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Informatie verkrijgen bij Erna van het Bolscher (0546-455563)
Functie(s) Verzorgende IG
Publicatiedatum 01-01-1970
Ingangsdatum 16-03-2021
Reageer voor 30-04-2021
Nummer 60531
Doorsturen Bekijk PDF