Programma Medewerker Centraal Week: tipje van de sluier

11-07-2023

Van maandag 13 t/m vrijdag 17 november vindt de Medewerker Centraal Week (MCW) plaats met als centrale thema: ‘Energiek op de werkvloer!’ Naast een programma voor medewerkers in zorg en welzijn in Oost-Nederland, richten we ons vizier deze keer specifiek op leidinggevenden in de zorg.

MCW23-logo-rgb_1

Op maandagochtend 13 november (10.30 – 12.00 uur) zal werkgeluk psycholoog Onno Hamburger de online masterclass ‘Sturen op werkgeluk – Resultaat: Energie op de werkvloer’ voor leidinggevenden verzorgen. Tijdens deze sessie gaan de deelnemers o.a. aan de slag met de 8 van werkgeluk en de Gelukkig Werken Piramide. Dit is een praktisch gespreksmodel dat werkgeluk tastbaar en direct toepasbaar maakt voor zowel medewerkers als leidinggevenden.

Persoonlijk leiderschap en autonomie zijn belangrijke fundamenten van werkgeluk met als resultaat, energie op de werkvloer. Tijdens deze sessie wordt concreet gemaakt hoe je dit als leidinggevende kan stimuleren bij medewerkers. Daarnaast komen leidinggevenden uit onze regio aan het woord (delen best practices).

Onno Hamburger gaat tijdens de MCW op donderdagmiddag 16 november (13.30 – 15.00 uur) ook een interactieve sessie voor medewerkers verzorgen. In deze sessie worden theoretische inzichten aangereikt over wat mensen gelukkig maakt. Maar vooral leren medewerkers hoe zij zelf invloed kunnen uitoefenen op werkgeluk van henzelf en van collega’s. Hier regie op pakken geeft energie op de werkvloer. Dezelfde modellen als hierboven beschreven worden daarbij ingezet. 

Meer informatie volgt. Heb je nu al vragen? Neem dan contact op met Hilda Regterschot,
teamleider Vitaliteit & Preventie: [email protected] /
06 - 51459990.