Fit in je werk: kort en effectief preventietraject

10-07-2024

Als HR-adviseur, manager of leidinggevende werk je aan vitale medewerkers. Fit in je werk helpt om de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers te verbeteren door zich te richten op de voorkant, op preventie.

Lees het ervaringsverhaal van Merel Beld en Alja Bonthuis. Merel werkt als herstelcoach bij sticting WOPIT en vertelt wat het Fit in je werk traject haar heeft opgeleverd. Alja is adviseur duurzame inzetbaarheid en vertelt over haar rol als loopbaanadviseur. 

Aanmelden voor Fit in je werk
Fit in je werk is in 2024 gratis voor medewerkers van aangesloten instellingen en bestaat uit 2 online gesprekken en de digitale DIX-vragenlijst. In de Fit in je werk gesprekken worden na de vraagverheldering de belangrijkste kernonderdelen van duurzame inzetbaarheid in beeld gebracht en besproken: gezondheid en energie, kennis en vaardigheden, motivatie en betrokkenheid en werk-privé balans van medewerkers. Deelnemen is gratis doordat de kosten onder ‘Sterk in je werk’ vallen. Een voorwaarde is dan ook dat de medewerker het afgelopen jaar geen gebruik heeft gemaakt van Sterk in je werk.