Taakbrigades Zorg succesvol van start

10-06-2021

In de Achterhoek is WGV Zorg en Welzijn in samenwerking met Randstad en Gemeente Doetinchem gestart met de uitrol van de zogeheten Taakbrigades. Op dit moment worden de eerste drie groepen, met in totaal 25 leerlingen, opgeleid. Inmiddels zijn er groepen gestart bij InteraktContour, IJsselheem, Careaz en Sensire, binnenkort volgen er meer.

Het idee achter Taakbrigades
Taakbrigades zijn primair bedoeld om de VVT en Gehandicaptenzorg instellingen te ondersteunen, en eventueel ziekenhuizen. Deze zij-instromers (van buiten) worden opgeleid voor diverse verzorgende taken waaronder ook eenvoudige verpleegkundige handelingen. Randstad neemt hierbij de gehele organisatie over van werving tot en met opleiding, en zorgt dat nieuwe medewerkers inzetbaar zijn op de werkvloer. De financiering wordt betaald vanuit de coronabanen subsidie. 

Taakbrigades is een idee van WGV Zorg en Welzijn om vanuit de werkvloer mee te denken op welke wijze de zorg kan worden ontlast. Maar ook hoe nieuwe zij-instroom onder goede begeleiding aan de slag kan en eventueel door kan groeien in de zorg. Kandidaten kunnen namelijk zo versneld opgeleid worden tot niveau 3. Dit project was oorspronkelijk bedoeld voor extra ondersteuning ter voorbereiding van scenario zwart. Nu blijkt het een mooie praktische manier van versnelde zij-instroom in de zorg. Het biedt ook lessons learned om versnelde instroom via taakgericht opleiden nog meer structureel en op grotere schaal te borgen naar de toekomst, samen met het reguliere onderwijs. 

Susanne Katus bestuurder WGV:  “Ik zie uit naar deze krachtenbundeling met de onderwijsinstellingen want er is veel interesse in de zorg en op deze manier kunnen we op een praktische wijze versnelde zij-instroom in de zorg realiseren onder zorgvuldige begeleiding. Want het zorgvak is mooi en uitdagend maar een zorgprofessional word je niet zomaar. Het is een persoonlijke reis naar een betekenisvol vak in de samenleving. Zorgprofessional zijn doet ook iets met je als mens en hoe je naar het leven kijkt. Daar is goede begeleiding van essentieel belang.” 

De eerste ervaringen
Er zijn 25 leerlingen gestart in twee type opleidingstrajecten: MBO deelcertificaat Individuele Zorg Verlenen en ADL basiszorg traject. Tot nu toe is dit een groot succes: de leerlingen zijn erg blij met hun overstap richting de zorgsector en de zorginstellingen zijn blij met een groep nieuwe zij-instromers. Door de kandidaten taakgericht op te leiden, zijn ze snel zelfstandig inzetbaar voor zorginstelling op specifieke taken. Daarnaast is het een laagdrempelige opstap voor de leerlingen om zich te verdiepen in de zorg, en een mooi voortraject op de reguliere BBL trajecten. Dit brengt het uitvalpercentage naar beneden. Bij Interaktcontour wordt zelfs al gekeken naar de mogelijke opvolging. Bijvoorbeeld een verlenging van de huidige functie of doorstromen naar een BBL traject niveau 3. Bij Careaz zijn de kandidaten net van start gegaan (1 juni) en zal er ook binnenkort naar de mogelijkheden rondom de opvolging. Naast deze drie groepen is er ook een groep van 11 leerlingen gestart bij IJsselheem en er gaan 4 kandidaten op coronabanen starten bij Sensire. Kortom; een succesvol traject tot nu toe!

Verlenging subsidie 
De verlenging van de subsidie Coronabanen biedt nieuwe mogelijkheden voor het starten van nieuwe groepen. Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Marieke Zwier, team Onderwijs: 06-51670890.  

Marieke_Z

Voor meer informatie specifiek over de regio Achterhoek kunt u terecht bij WGV Regio-coördinator Achterhoek: Femke Rhebergen 06-82805524.  

femke2_002

Voor de uitgebreide omschrijving van de nieuwe voorwaarden voor de coronabanen in de zorg verwijzen wij naar de website van het ministerie.